CV

Här finner du min CV. Om du vill kan du också ladda ner den i PDF-format.

Arbetslivserfarenhet
Stockholm
Kommunikatör

Kommunikatör med helhets- och samordningsansvar för företagets kommunikationsarbete.

Centerpartiet
Stockholm
Kommunikatör med ansvar för sociala medier

Vikariat för föräldraledighet. Ansvarig för partiets sociala mediekanaler, såväl strategiskt som operativt. Även pressjour för partiet samt övrigt kommunkationsarbete.

KTH Näringslivssamverkan
Stockholm
Teknisk informatör

Kontakter med alumner och studenter för Alumninätverkets räkning, administration av alumnidatabasen samt CRM-system för näringslivskontakter. Ansvar för samverkansförfrågningar och assistans till innovatörer m.fl. som sökt samarbete med KTH. Uppdatering och strategisk utveckling av sociala medieplattformar. Projektledning av bl.a. närvaron på de olika arbetsmarknadsdagarna.

SOS International
Kista
Skadereglerare

Arbete med vägassistans och försäkringsfrågor via telefon, akut hjälp vid exempelvis teknikproblem eller olyckor samt akuta försäkringsärenden på jourtid.

Stockholms Stad
Stockholm
Vikarierande borgarrådsassistent

Assistentstjänst. Uppgifter: diarium och allmän administration, teknisk support, omvärldsbevakning och arbete med bloggar, idéutveckling på det politiska området, remissammanställningar och att vara allmänt tillgänglig för att ge politiker och politiska tjänstemän stöd i arbetet.

Swedbank
Stockholm
Kortspecialist

Kundsupport samt proaktivt säkerhetsarbete. I praktiken arbete med korttsäkerhet, kortspärr, service till kortkunder i utlandet och kortkontroller för företagskunder.

IKEA
Barkarby
Säljare

Arbete med att packa upp varor på varuhuset innan öppning, samt att hjälpa kunder att hitta rätt produkter och att sälja modulsystem efter att varuhuset öppnat.

Crawford & Co
Solna
Skadereglerare

Arbete med att reglera skadorna efter Birka Energis stora strömavbrott i Järva i maj 2002. Kundkontakt samt reglering av skador och ersättning för desamma.

Upplands-Bro kommun
Kungsängen
Lärarvikarie

Vikarierande lärare vid behov, framför allt i naturvetenskapliga ämnen och matematik, men även i annat. Företrädesvis på högstadiet, men även de yngre årskurserna.

Övriga meriter
RFSU Stockholm
Stockholm
Styrelseledamot

Ledamot i föreningens styrelse. Ansvarig för kommunikaitonsarbete och informationsstrategier, samt arbete med opinionsbildning och politisk analys. Projektledare och utskottschef.

Förenade Humanister
Stockholm
Förbundsordförande

Förenade Humanister är ett nationellt förbund som agerar i positiv humanistisk anda. Rollen som förbundsordförande innebär hantering av kommunikation, PR och presskontakter, samt givetvis att leda arbetet i hela förbundet, i förbundsstyrelsen och delta i debatter.

Frihetssmedjan
Stockholm
Chefredaktör

Frihetssmedjan.se är en liberal nyhets- och debattportal. Jag är grundare till sidan och fungerar som projektledare och chefredaktör med helhetsansvar för verksamheten, inklusive PR.

Teknisk högskolelitteratur i Stockholm AB
Stockholm
Styrelseledamot

Styrelseledamot och ansvarig för marknadsföringsgruppen i företaget. Förutom styrelsearbete också arbete med strategisk marknadsföring samt praktiskt arbete med att ta fram trycksaker och andra marknadsföringsprodukter.

Tekniska Högskolans Studentkår
Stockholm
Styrelseledamot och kommunikationschef

Heltidsarvoderad styrelseledamot med ansvar för informationsfrågor samt frågor rörande likabehandling och mångfald. Framtagande av informationsmaterial och trycksaker var en stor del, förutom styrelsearbetet. Var delaktig i processen att anställa en informatör för studentkåren, medverkade vid anställningsintervjuerna, samt ansvarig för introduktionen efter anställningen.

Utbildning
KTH
Stockholm
Civilingenjör medieteknik

Omfattning 180 poäng (270 högskolepoäng). Inriktning mot Tryckteknik samt Interaktion och samarbete (närvaroproduktion på distans som gränssnitt och interaktionsdesign). Hittills inregistrerat 277,5 högskolepoäng och är nästan färdig.

Stockholms Universitet JMK
Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap

Studier på A- till C-nivå, 60 poäng (90 högskolepoäng).

Liberala nyhetsbyrån
Eskilstuna
Ledarskribentutbildning

Utbildning för lovande ledarskribenter med liberal inriktning. Genomfördes på Eskilstuna-kurirens redaktion under ledning av dess politiska chefredaktör Alex Voronov och Liberala nyhetsbyråns chef Stina Morian.

Marinen
Stockholm
Militärtjänstgöring: ledningssystemplutonsbefäl

Efter grundutbildningen var det ett års tjänstgöring i sambandscentralen på Försvarsmaktens högkvarter. Agerade i praktiken som förtroendeman för de värnpliktiga under denna tid.

Svenska Scoutförbundet
Vässarö
Svenska Scoutförbundets ledarutbildning ALU

En veckas heltidskurs i ledarskap och pedagogik med fokus mot barn och ungdomar.

Upplands-Brogymnasiet
Kungsängen
Gymnasieutbildning, naturvetenskapligt program

Inriktning mot datateknik.

Ideell erfarenhet
Förbundsstyrelseledamot

Ansvar för kommunikation och PR.

Stockholm Pride
Stockholm
Pressekreterare
Liberaldemokraterna
Stockholm
Partistyrelseledamot
Ung Liberal
Stockholm
Förbundsstyrelseledamot
Liberala ungdomsförbundet Storstockholm
Stockholm
Ansvarig utgivare och layoutansvarig

För distriktets tidning Radikalt Forum.

Andre vice ordförande

Ansvarig för kommunikationsfrågor. Ordförande i Verkställande utskottet och därmed ansvarig för administrativa och ekonomiska frågor samt organisation.

Folkpartiet Liberalerna Kista
Kista
Vice ordförande
Stockholm Pride
Stockholm
Pressekreterare med ansvar för paraden
Tekniska Högskolans Studentkår
Stockholm
Talman
Kårspexet
Stockholm
PR-gruppen
Osqledaren
Stockholm
Skribent
Sektionen för Medieteknik, KTH
Stockholm
Ordförande
Ordförande
Språkkunskaper
Svenska

Modersmål

Engelska

Flytande i tal och skrift.

Tyska

Goda kunskaper i tal och skrift, dock lite rostig.